Bowling Vereniging Goes

De Sportbowling van Zeeland

LIDMAATSCHAP

LID WORDEN?

 

LIDMAATSCHAP BOWLINGVERENIGING GOES.

Het lidmaatschap van Bowlingvereniging Goes biedt een aantal voordelen:

 • Wekelijks een fijne sportavond tegen gereduceerd tarief: € 10,- per speelavond. In dit bedrag is inbegrepen: baanhuur van die speelavond, organisatiekosten, prijzengeld, deelname aan de verenigingskampioenschappen.
 •    Ook is er de mogelijkheid om op de woensdag  tegen gereduceerd tarief op een bepaalde tijd te trainen. (Hou de info in de gaten.) 
 • Mogelijkheid tot deelname aan vereniging, regionale, landelijke en/of internationale bowlingwedstrijden.
 • Korting op de baanhuur in Bowling Goes en meestal krijgt u ook korting in andere bowlingcentra die aangesloten zijn bij de NVB (Nederlandse Vereniging van Bowlingondernemers).
 •  (Bij Uw lidmaatschap geeft U expliciet toestemming om Uw naam, league en
 • toernooi uitslagen te mogen vermelden op de website van de vereniging.)

In de Algemene Ledenvergadering van Bowling Vereniging Goes van 23 mei 2019 zijn onderstaande contributietarieven voor het seizoen 2019-2020 vastgesteld.

De contributietarieven voor het seizoen 2019-2020 zijn nu als volgt:

Leeftijd  Contributie     
   BVG deel  NBF deel Totaal 
<  18 jaar  € 24,50  € 25,50  € 50,00 
18 – 21 jaar  € 29,35  € 30,65  € 60,00 
22 –  64 jaar  € 30,50  € 34,50  € 70,00 
65 jaar >  € 25,50  € 29,50  € 60,00 
Dubbel lid   BVG deel     NBF deel  Totaal
 <  18 jaar € 24,50  € 11,00  € 36,40 
18 – 21 jaar  € 29,35  € 11,00 € 41,25 
22 – 64 jaar  € 34,25  € 11,00 € 46,15 
65 jaar >  € 29,35  € 11,00 € 41,25 

N.B. Uw leeftijd op 31-aug-2019 is bepalend tot welke categorie u behoort!

U wordt vriendelijk verzocht het contributiebedrag voor 1 juli 2019 over te maken op:
IBAN-bankrekeningnummer: NL18 RABO 0320 5631 97 ten name van Bowling Vereniging Goes te
Westdorpe.
Voor onze Belgische leden hierbij ook nog de volgende BIC code: RABONL2U 

 • LEDENADMINISTRATIE
  Voor een goede afhandeling van de ledenadministratie is het noodzakelijk dat u zo nodig de volgende zaken
  zelf via MijnNBF op de website van de Nederlandse Bowling Federatie: www.bowlingnbf.nl regelt of
  schriftelijk of per e-mail doorgeeft aan het secretariaat van Bowling Vereniging Goes.
  Het gaat daarbij om de volgende zaken:
  1. Opzegging lidmaatschap:
  .... U stopt helemaal met bowlen.
  2. Overschrijving naar een andere vereniging:
  .... U stopt met bowlen bij BV Goes en geeft aan naar welke vereniging u wilt worden overgeschreven.
  3. Wijziging van gegevens:
  ..... U geeft door welke gegevens van u moeten worden gewijzigd: adres, telefoon, e-mail, enz.
  Is dit bovenstaande niet voor u van toepassing dan hoeft u niets anders te doen dan tijdig uw contributie te
  betalen.
  Met vriendelijke groeten,
  Andrea Ringelberg
  Secretaris BV Goes

Rabobank: NL18 RABO 0320 5631 97 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Zeeland 40309263

U bevindt zich hier: Start De Vereniging Lidmaatschap