Beste allemaal,

Na de persconferentie van 28 september 2020 hebben we ons als Bestuur, samen met Erwin gebogen over de consequenties voor de trio-, double- en 50+ leagues. De uitkomsten van dit overleg vermelden we hieronder. Alleen als we ons allemaal strikt aan het onderstaande houden kunnen we verder spelen. Mocht dit niet werkbaar blijken, om welke reden dan ook, dan zien wij ons genoodzaakt om de leagues op te schorten. Het is dus in ieders (persoonlijk, team, vereniging, bowlinghuis) belang om het onderstaande op te volgen.  

Maatregelen Maandag-trioleague vanaf 5 oktober:

Maatregelen Donderdag-doubleleague vanaf 1 oktober

Maatregelen 50+ competitie op donderdag 1 en vrijdag 2 oktober

Bedrijfsleague

Hoewel dit geen league is die door de Bowlingvereniging wordt georganiseerd maar door de eigenaar van het bowlinghuis: De bedrijfsleague wordt verder gespeeld, getracht wordt om deze ook om 19.30 uur te laten beginnen. Details en nadere info van Erwin hierover via de teamcaptains e.d.

 

Nederlandse Bowling Federatie

Het Bestuur van de NBF beraadt zich momenteel nog steeds op eventuele algemene, -voor aangesloten bowlingverenigingen-, geldende maatregelen. Mochten deze wezenlijk en ‘dwingend’ afwijken van het bovenstaande dan laten wij dit jullie weten. Maar omdat haast geboden is voor de komende speeldagen hebben wij gemeend vooruitlopend hierop deze mail te moeten verzenden.

Met vriendelijke groet,

Andrea Ringelberg

Secretaris Bowlingvereniging Goes