Bowling Vereniging Goes

De Sportbowling van Zeeland

logo

Aan alle leden van Bowlingvereniging Goes,

Het is heel spijtig, maar na de persconferentie van gisteravond konden we na bestuursoverleg en overleg met de bowlingexploitant niet anders dan de beslissing nemen om de maandag-,  donderdag- en  50+-competitie tot nader order op te schorten.

Alleen vandaag -14 oktober- nog is het bowlinghuis geopend, en kan er nog voor de laatste keer in de Bedrijfsleague gespeeld worden. Erwin zal hierna ook deze league tot nader order opschorten.

Het Bowlingcentrum is vanaf 15 oktober 2020 tot nader order gesloten.

Wij zullen ons t.z.t. intern beraden over de opgeschorte competities en de vorm en het tijdstip waarop deze weer kunnen worden opgestart. Wanneer dat zal zijn is vanzelfsprekend onbekend!

Wij zullen jullie via de mail, de website en de fb-pagina op de hoogte houden.

Met vriendelijke groet,

Bowlingvereniging Goes

 

 

Beste allemaal,

Na de persconferentie van 28 september 2020 hebben we ons als Bestuur, samen met Erwin gebogen over de consequenties voor de trio-, double- en 50+ leagues. De uitkomsten van dit overleg vermelden we hieronder. Alleen als we ons allemaal strikt aan het onderstaande houden kunnen we verder spelen. Mocht dit niet werkbaar blijken, om welke reden dan ook, dan zien wij ons genoodzaakt om de leagues op te schorten. Het is dus in ieders (persoonlijk, team, vereniging, bowlinghuis) belang om het onderstaande op te volgen.  

Maatregelen Maandag-trioleague vanaf 5 oktober:

 • Start: om 19.30 uur (i.p.v. 20.00 uur)
 • Er zijn steeds 10 spelende teams van 3 personen = 30 personen. Dit houdt in dat er van 1 team slechts 3 spelers aanwezig kunnen zijn. Stand by reserves (4e of 5e M/V) zijn de komende 3 weken helaas niet welkom.
 • De scorelijstjes van de gespeelde wedstrijden gelden als registratie van de personen die in het Bowlinghuis aanwezig zijn geweest van 19.30 uur – 22.00 uur. Dit is een wettelijke verplichting.
 • De banen zijn slechts ‘geopend’ voor de spelende teams.
 • Als er tijd over is na de wedstrijd kan er nog wat gedronken worden, maar de Bowling gaat stipt om 22.00 uur dicht
 • Supporters zijn de komende 3 weken op maandag helaas niet welkom. Ten eerste vanwege het aantal toegestane personen, maar ook vanwege het feit dat de league als sportwedstrijd wordt beschouwd. In de richtlijnen staat dat er geen toeschouwers bij sportwedstrijden aanwezig mogen zijn.
 •  

Maatregelen Donderdag-doubleleague vanaf 1 oktober

 • Start: om 19.30 uur (i.p.v. 20.00 uur)
 • Qua teams/spelers bestaat deze league uit minder dan 30 personen. Voor meespelende reserves: deze dienen zich vooraf te melden. Voor supporters geldt: de league wordt als een sportwedstrijd gezien en daarbij is geen publiek toegestaan. Aanmelden meespelende reserves: kan via WhatsApp aan de competitieleider Antoinette Gijzel via 06- 13 81 36 85. Het aantal aanwezige personen MOET geregistreerd worden. Dit is een wettelijke verplichting.
 • De scorelijstjes van de gespeelde wedstrijden gelden als registratie van de personen die in het Bowlinghuis aanwezig zijn geweest van 19.30 – 22.00 uur.
 • Als er tijd over is na de wedstrijd kan er nog wat gedronken worden, maar de Bowling gaat stipt om 22.00 uur dicht

Maatregelen 50+ competitie op donderdag 1 en vrijdag 2 oktober

 • Start: om 14.00 uur (geen verandering)
 • Qua teams/spelers bestaat deze league uit minder dan 30 personen
 • De scorelijstjes van de gespeelde wedstrijden gelden als registratie van de personen die in het Bowlinghuis in het speel-tijdvak aanwezig geweest zijn. Vul deze zo duidelijk mogelijk, en voorzien van een datum, in.
 • De eigenaar van het Bowlinghuis zorgt er voor dat het totaal aantal aanwezige personen het getal 30 niet zal overschrijden.

Bedrijfsleague

Hoewel dit geen league is die door de Bowlingvereniging wordt georganiseerd maar door de eigenaar van het bowlinghuis: De bedrijfsleague wordt verder gespeeld, getracht wordt om deze ook om 19.30 uur te laten beginnen. Details en nadere info van Erwin hierover via de teamcaptains e.d.

 

Nederlandse Bowling Federatie

Het Bestuur van de NBF beraadt zich momenteel nog steeds op eventuele algemene, -voor aangesloten bowlingverenigingen-, geldende maatregelen. Mochten deze wezenlijk en ‘dwingend’ afwijken van het bovenstaande dan laten wij dit jullie weten. Maar omdat haast geboden is voor de komende speeldagen hebben wij gemeend vooruitlopend hierop deze mail te moeten verzenden.

Met vriendelijke groet,

Andrea Ringelberg

Secretaris Bowlingvereniging Goes

 

 

Helaas heeft BowlingGoes moeten besluiten om dit jaar het internationale toernooi niet door te laten gaan.

Alle al ingeschreven bowlers en bowlsters krijgen hiervan bericht. 

 

 

 

SENIOR GOES OPEN 2020   van 1 tot 6 december

Het toernooi is gesanctioneerd door de Nederlandse Bowling Federatie (2020/A816) en de European Tenpin Bowling Federation en is tevens lid van de ISBT Tour en de 50+ Master Tour.

Er wordt in 2 categorieën gespeeld: Heren en Dames en het toernooi is open voor alles dames en heren die in 1970 of eerder zijn geboren en die lid zijn van een bowling federatie van de European Tenpin Bowling Federation of World Bowling.

Deelnemers ontvangen 1 pin bonus per game voor ieder jaar ouder dan 50.

 

Alle info over de Senior Goes open 2020  ( Klik hier )

Na lang beraad is donderdag 24 september besloten de start van het nieuwe Nationale Trio Leagues seizoen uit te stellen tot januari 2021. Er is naar de mening van de NBF teveel onzekerheid over de mogelijkheid om een eerlijke en vooral veilige competitie te organiseren.

De huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus, de lokale verschillen wat wel en niet is toegestaan en de verschillende omstandigheden per bowlingcentrum, zijn de belangrijkste redenen waarom het besluit is genomen om het starten van de NTL en NJTL (zowel regionaal als landelijk) uit te stellen tot en met januari 2021.

De belangrijkste reden voor het uitstel is dat we een eerlijke en veilige competitie willen organiseren, zowel voor de deelnemers als onze wedstrijdleiders en door het landelijke karakter van de NTL is het naar de mening van de NBF niet mogelijk om de veiligheid tijdens iedere speeldag te garanderen. Ondanks alle inzet van de medewerkers van de bowlingcentra om een veilige omgeving te creëren, zijn de verschillen per locatie, met name de faciliteiten en de lokale richtlijnen, te groot om landelijk één lijn te kunnen trekken. We willen daarnaast jullie, onze wedstrijdleiders, niet opzadelen met de verantwoordelijkheid om te bepalen of de omgeving voldoende veilig is om te kunnen spelen. Ook het feit dat we met de NTL ontzettend veel verplaatsingen door het land op gang brengen is natuurlijk niet bevorderlijk is voor de huidige situatie rondom het coronavirus.

Het was geen makkelijk besluit, juist omdat we het belangrijk vinden dat er weer gebowld wordt. Toch zijn we van mening dat dit voor nu het beste besluit is dat we als overkoepelende organisatie kunnen nemen, met daarbij de gezondheid van onze leden in het achterhoofd.

Opzet in 2021

We rekenen tijdens deze coronacrisis op begrip voor dit besluit, waarbij we natuurlijk begrijpen dat ons besluit ook voor jullie een flinke teleurstelling is. Die teleurstelling heerst ook bij ons, bijna alle voorbereidingen waren immers al getroffen voor de competitiestart, maar we gaan zo snel mogelijk nadenken over een nieuwe opzet van de NTL, met een start in 2021. Zodra hierover meer bekend is worden ook jullie z.s.m. geïnformeerd.

Met sportieve groet,

Ronald de Groot

NBF Wedstrijdzaken

 
 

Zeeuwse ZomerBowling Toer 2020

Maximaal 32 Deelnemers

 

Bestandsnaam
An Adobe Acrobat file zeeuwsezomerbowlingtoer2020
An Adobe Acrobat file ZZBT Voorronde 2020 SCRATCH
An Adobe Acrobat file ZZBT Voorronde 2020 HCP
An Adobe Acrobat file ZZBT Scr
An Adobe Acrobat file ZZBT Hcp
An Adobe Acrobat file ZZBT Finale 2020

Loading...

 

   

 

U bevindt zich hier: Start LaatsteNieuws