Bowling Vereniging Goes

De Sportbowling van Zeeland

Beste allemaal,

Na de persconferentie van 28 september 2020 hebben we ons als Bestuur, samen met Erwin gebogen over de consequenties voor de trio-, double- en 50+ leagues. De uitkomsten van dit overleg vermelden we hieronder. Alleen als we ons allemaal strikt aan het onderstaande houden kunnen we verder spelen. Mocht dit niet werkbaar blijken, om welke reden dan ook, dan zien wij ons genoodzaakt om de leagues op te schorten. Het is dus in ieders (persoonlijk, team, vereniging, bowlinghuis) belang om het onderstaande op te volgen.  

Maatregelen Maandag-trioleague vanaf 5 oktober:

 • Start: om 19.30 uur (i.p.v. 20.00 uur)
 • Er zijn steeds 10 spelende teams van 3 personen = 30 personen. Dit houdt in dat er van 1 team slechts 3 spelers aanwezig kunnen zijn. Stand by reserves (4e of 5e M/V) zijn de komende 3 weken helaas niet welkom.
 • De scorelijstjes van de gespeelde wedstrijden gelden als registratie van de personen die in het Bowlinghuis aanwezig zijn geweest van 19.30 uur – 22.00 uur. Dit is een wettelijke verplichting.
 • De banen zijn slechts ‘geopend’ voor de spelende teams.
 • Als er tijd over is na de wedstrijd kan er nog wat gedronken worden, maar de Bowling gaat stipt om 22.00 uur dicht
 • Supporters zijn de komende 3 weken op maandag helaas niet welkom. Ten eerste vanwege het aantal toegestane personen, maar ook vanwege het feit dat de league als sportwedstrijd wordt beschouwd. In de richtlijnen staat dat er geen toeschouwers bij sportwedstrijden aanwezig mogen zijn.
 •  

Maatregelen Donderdag-doubleleague vanaf 1 oktober

 • Start: om 19.30 uur (i.p.v. 20.00 uur)
 • Qua teams/spelers bestaat deze league uit minder dan 30 personen. Voor meespelende reserves: deze dienen zich vooraf te melden. Voor supporters geldt: de league wordt als een sportwedstrijd gezien en daarbij is geen publiek toegestaan. Aanmelden meespelende reserves: kan via WhatsApp aan de competitieleider Antoinette Gijzel via 06- 13 81 36 85. Het aantal aanwezige personen MOET geregistreerd worden. Dit is een wettelijke verplichting.
 • De scorelijstjes van de gespeelde wedstrijden gelden als registratie van de personen die in het Bowlinghuis aanwezig zijn geweest van 19.30 – 22.00 uur.
 • Als er tijd over is na de wedstrijd kan er nog wat gedronken worden, maar de Bowling gaat stipt om 22.00 uur dicht

Maatregelen 50+ competitie op donderdag 1 en vrijdag 2 oktober

 • Start: om 14.00 uur (geen verandering)
 • Qua teams/spelers bestaat deze league uit minder dan 30 personen
 • De scorelijstjes van de gespeelde wedstrijden gelden als registratie van de personen die in het Bowlinghuis in het speel-tijdvak aanwezig geweest zijn. Vul deze zo duidelijk mogelijk, en voorzien van een datum, in.
 • De eigenaar van het Bowlinghuis zorgt er voor dat het totaal aantal aanwezige personen het getal 30 niet zal overschrijden.

Bedrijfsleague

Hoewel dit geen league is die door de Bowlingvereniging wordt georganiseerd maar door de eigenaar van het bowlinghuis: De bedrijfsleague wordt verder gespeeld, getracht wordt om deze ook om 19.30 uur te laten beginnen. Details en nadere info van Erwin hierover via de teamcaptains e.d.

 

Nederlandse Bowling Federatie

Het Bestuur van de NBF beraadt zich momenteel nog steeds op eventuele algemene, -voor aangesloten bowlingverenigingen-, geldende maatregelen. Mochten deze wezenlijk en ‘dwingend’ afwijken van het bovenstaande dan laten wij dit jullie weten. Maar omdat haast geboden is voor de komende speeldagen hebben wij gemeend vooruitlopend hierop deze mail te moeten verzenden.

Met vriendelijke groet,

Andrea Ringelberg

Secretaris Bowlingvereniging Goes

 

U bevindt zich hier: Start LaatsteNieuws Consequenties voor de leagues na de laatste nieuwe maatregelen